Brukerveiledningene som finnes på denne nettsiden er de mest oppdaterte versjonene som er tilgjengelige for øyeblikket. Alle veiledninger er gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel. For å være sikker på at du alltid har den nyeste veiledningen bør du sjekke dette nettstedet regelmessig for oppdateringer.

Close

Filosofi

FORETAKETS FILOSOFI

"Vår grunnidé representerer NSKs foretaksfilosofi.
Vår grunnidé består av de tanker og idealer som NSK streber etter å implementere som helhet i sine aktiviteter og for hvert enkelt medlem.
Kjernen i grunnideen vår er en streben etter å være et foretak med høy sosial verdi
Her følger en introduksjon til noen aspekter av våre grunnideer:

Det er fantastisk at det samfunnet vi lever i hele tiden er under utvikling. Vi på NSK føler at ”To create brilliant progress” (skape briljante framskritt) er vår raison d’etre - vårt oppdrag i alle våre foretaksledd. Den enkle ordet ”briljant” har mange betydninger for oss, for eksempel ”komplett/fantastisk løsning”, ”hva mennesker og samfunn virkelig etterstreber", "dramatisk forandring i stil" og også konsepter av "beundringsverdig." Ordet har en klang av sosial idealistisk utvikling. Opprettelsen av slike ”briljante” verdier ved hjelp av vår ”innovative slipeteknikk” som vi er stolte over, lar oss som foretak hele tiden tilfredsstille våre kunder og samfunnet i form av dype følelser, glede, komfort og bekvemmelighet.

EQOH er vår opprinnelige forkortelse, som bruker de første bokstavene i fire aspekter som er viktige for oss når det kommer til ledelse og aktiviteter under navnet NSK. Den første bokstaven, E, er hentet fra "Exciting", spennende. Den representerer en følelse av at det skal være spennende å gå løs på nye utfordringer. Q er hentet fra ”Quality” (kvalitet) og den representerer en streben etter høy kvalitet.
O er hentet fra ”Open” (åpen), og representerer en åpenhet mot samfunnet. Og H’en er hentet fra “Honest”, ærlig, med betydningen oppriktighet og rettskaffenhet. Vi henviser til disse fire stilene, EQOH, som NSK’s grunnidé.

Fly & Add representerer retningslinjer for opptreden for hver og en av oss hos NSK. NSK’s medarbeidere engasjerer seg i jobbene sine hver dag, og legger stor vekt på Fly & Add. Meningen med Fly skjønner du. I dette tilfellet innebærer det at man uten forbehold, uansett utfordringer, fortsetter med sin jobb eller sine oppgaver. Betydningen av Add er å legge til. I dette tilfellet innebærer det å legge til en egen merverdi i form av engasjement og stillingstagende til sin egen jobb.
Et firma er en sammensetninger av mennesker, og det er styrken til menneskene hos NSK som utgjør vår styrke. NSK består av en lidenskapelig samling profesjonelle medarbeidere.