NSKs infeksjonskontrollløsninger for å redusere infeksjonsrisiko i tannlegepraksis

Som tanninstrumentprodusent setter NSK alltid sikkerheten til brukere, støttepersonell og pasienter først. For å ivareta sikkerheten til pasienter og tannleger tilbyr NSK omfattende løsninger for infeksjonsforebygging – NSKs innovative teknologier som reduserer infeksjonsrisikoen forårsaket av kontaminering og aerosoler generert av roterende instrumenter. I tillegg dekker reprosesseringsinstruksjonene for NSK-produkter viktige vedlikeholdstrinn for å holde tannutstyr rene og gjøre dem trygge å bruke.

Forebygging av at forurensninger trenger inn i håndstykker

Relaterte produkter

Mikromotordrevne instrumenter genererer færre aerosoler

Relaterte produkter

Riktig reprosessering

Relaterte produkter for reprosessering

NSK tilbyr løsninger som dekker hele dekontamineringssyklusen - rengjøring, desinfeksjon, smøring og sterilisering for å opprettholde sikker og pålitelig drift.

  • iCare+

    Ethvert instrument som brukes i tannlegen må være perfekt rengjort, desinfisert og vedlikeholdt. NSK er klar over kravene i daglig praksis og har etter mange års forskning kommet frem til en enkel og effektiv løsning takket være iCare+.
    I tillegg ble n.cid, en bakteriedrepende, soppdrepende og virucidal desinfeksjonsløsning for iCare+, sertifisert for den positive effekten på COVID-19 av et laboratorium i Tyskland.

  • iClave plus

    Tanninstrumenter består av mikromekanismer med høy presisjon, og nøye sterilisering er nødvendig for å garantere optimal ytelse. NSKs iClave plus bruker et kobberkammer for å utføre B-type steriliseringssykluser med 50 % større kapasitet enn konvensjonelle autoklaver.